Eesti vesi 5L

1,66 €

Eesti Vesi – on Eestis toodetud, tasakaalus pH-ga vesi.

Eesti Vesi pärineb Siluri-Ordoviitsiumi veehorisondist, puurkaevu sügavus 210m.

pH 7,2-7,6

5L kanister

Kategooria: